top of page

O nás

SAVE je prvá stavovská organizácia zoberajúca sa veternou energiou na Slovensku. Už 10 rokov zastupuje Slovensko na medzinárodnom fóre.

Cieľom SAVE je osveta a podpora rozvoja využívania energie vetra na Slovensku.

 

SAVE združuje a zoznamuje ľudí so záujmom o využitie či odborné bádanie energie vetra. SAVE si vybudovalo databázu informácií o veternej energetike a podmienkach na Slovensku aj reputáciu v zahraničí. Dnes sú medzi členmi poprední odborníci s praxou v odbore doma i v zahraničí, meteorológovia, projektanti, starostovia obcí či jednoducho „fandovia“. SAVE združuje aj záujemcov o veternú energiu na „chalupárske“ či podobné hobby využitie. 

 

SAVE bola založená 22. marca 1999. V roku 2004 zmenila svoju právnu formu na občianske združenie.  Viac na stránkach Staňte sa členom a  „Partnerské organizácie“

Tím
Ing.Peter Štibraný
Ernest Ježík
Ing.Juraj Suja
bottom of page