top of page

LITERATÚRA

 

 

- MALÁ VĚTERNÁ ELEKTRÁRNA – NÁVOD KE STAVBĚ, Uwe Hallenga, Nakladatelství HEL 1998, 62 s. (škicovaný návod na malú VE z automobilového alternátora s drevenou vrtuľou 2,2 m), Knihu si môžete objednať za 89 Sk + balné napr. v kníhkupectve JAGA

- VĚTERNÉ MOTORY A ELEKTRÁRNY, V. Rychetník, J. Janoušek, J. Pavelka, Vydavatelství ČVUT 1997, 199 s. (teoretické základy, regulácia, elektrické rozdielnosti typov generátorov), knihu si môžete kúpiť za 95 Kč napr. v predajni ČVUT Praha, internátny areál Dejvice

- AERODYNAMIKA MODERNÍCH LETECKÝCH MODELÚ, M. Musil, Naše Vojsko 1978, 273 s. - obsahuje súradnice a poláry profilov vhodných pre nízke Reynoldsove čísla – teda aj mikroturbínky pre „chalupárske“ VE, dostupná v knižniciach

- Staršie výskumné práce SHMU a UFA (sú ťažšie dostupné aj v knižniciach):

              KLIMATOLOGICKÉ  A FENOLOGICKÉ POMERY západo/stredo/východo -SLOVENSKÉHO KRAJA - Dr. Š. Petrovič

              VETERNÉ POMERY NA SLOVENSKU - J. Otruba  

              VĚTRNÁ SITUACE NA ÚZEMÍ ČSR - V. Rychetník, I. Sládek 

              VYUŽITIE VETERNEJ ENERGIE V POĹNOHOSPODÁRSTVE - J. Mrva, Š. Cagáň

 

- EUROPEAN WIND ATLAS, Troen

vydaný pre veternú energetiku, detailné merania aj teória - veľmi kvalitne spracované (obsahuje len štáty západnej Európy)

 

KNIHY NAŠICH ČLENOV:

 

VETERNÁ ENERGETIKA, Ing. Peter Štibraný, Polygrafia SAV, 1997, 254 s.

- zásady výberu vhodných lokalít, princípy veterných zariadení a teória, základný ekonomický prepočet, katalóg vybraných elektrární (dnes už zastarlý), veterné údaje vybraných meteorologických staníc zo Slovenska.

- kniha bola vypredaná - môžete si ju objednať u autora za 5 Eur na download (50MB—jpg, členovia zdarma),

alebo na CD (+dobierka: poštovné je 2 Euro)

 

 VIETOR A ENERGIA, Ernest Ježík, Renenconsulting, 2000, 63 s.

- história, vietor, veterné turbíny, ekonomika, iné aspekty veternej energie, svet a Slovensko, otázky a odpovede.

- kniha sa distribuuje v tlačenej forme (fotokópia A4) za 6,50 Eur + poštovné - môžete si ju objednať u autora

alebo prevziať „posledné kusy“ na SAVE

bottom of page