top of page

Partnerské organizácie

 

SAVE je členom:                                                                               SAVE spolupracuje s ďalšími asociáciami ako napr.:

 

WWEA - Svetová asociácia pre veternú energiu                           AWEA - Americká asociácia pre veternú energiu

EWEA - Európska asociácie pre veternú energiu                         BWE - Nemecká asociácia pre veternú energiu

ČSVE - Česká společnost pro věternú energii                               EUROSOLAR - Európska asociácia pre obnoviteľné zdroje

 

Užitočné linky:

 

SAPI - Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu

 

Výskum:

 

NREL - National Renewable Energy Laboratory

RISO - National Laboratory for Sustainable Energy at the Technical University of Denmark

 

Učebné pomôcky:

 

PICOTURBINE

bottom of page