top of page

Situácia na Slovensku

 

 

SAVE sa aktívne zúčastňuje na pripomienkovaní tvoriacej sa legislatívy, ktorá môže podporiť či úplne zablokovať rozvoj využívania veternej energie na Slovensku.  Podmienky podpory štátu sú predbežne nastavené na 12 ročnú návratnosť investícií.  SAVE sa zúčastňuje aktivít Platformy za širšie využívanie obnoviteľných zdrojov na Slovensku.  Našim spoločným cieľom je pomôcť vytvoriť čo najpriaznivejšie ale férové podmienky pre všetkých výrobcov elektrickej energie zo všetkých obnoviteľných zdrojov, samozrejme  s dôrazom na veternú energiu.

 

Aktuálny je najmä Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov č. 309/2009 z 19. júna 2009 ktorý nadobudol účinnosť od 1.9.2009

 

 

Na Slovensku je dnes evidovaných žiadostí na pripojenie 5600 MW inštalovaného výkonu, čo je značne nereálne. Toto číslo  zahŕňa aj duplicitné a fiktívne požiadavky, nakoľko rozumne využiteľný potenciál Slovenska sa stále odhaduje na 600-1000 MW inštalovaného výkonu. Pokus investorov zazmluvniť prehnané výkony (väčšie ako môžu využiť) spôsobil, že SEPS momentálne nevydáva  stanoviská (súhlasné či nesúhlasné) o vplyve pripojenia VE do siete. Týmto je momentálne znemožnené dosiahnuť stavebné povolenie. Kritériá na posudzovanie stavby VE sa riadia mnohými platnými zákonmi. Mnohí investori však aj napriek tomuto aktuálnemu faktu pokračujú na prípravách svojich veterných parkov.

 

POZN:: Táto informácia môže rýchlo zastarať, preto majte na zreteli, že náš web sa neaktualizuje denne.

bottom of page